Volgende boomplantdag 23 november 2019

Een linde voor Chrisje 

 

Chrisje werd geboren in augustus 1952 en  stierf ten gevolge van een ongeluk in januari 1961. Zij was 8 jaar oud. Chrisje was mijn zusje. Ik heb haar niet echt gekend, want ik was 3 jaar oud toen zij stierf. Uit de verhalen van mijn familie heb ik toch een beeld van haar en wil ik een linde voor haar planten. Een vriendelijke boom, die vrouwelijke gratie, zachtheid en geluk symboliseert.

 

 

 

 

 

Op het bidprentje staat de volgende tekst:

Haar anders zijn dan andere kinderen maakte haar tot een zorgenkindje, maar des te meer werd zij bemind. Met voldoening zagen wij haar geestelijke ontwikkeling. Zij was zonnig en vriendelijk.
Vol blijde gedachten aan het ijsvermaak, dat haar na school wachtte, vergat ze een ogenblik haar gewone oplettendheid en snelde onbewust de dood tegemoet.

Gelukkig kind, dat van zijn spel,
zijn engelken voor reisgezel,
zijn hartje vrij van zonde en schand
is weggegaan naar 't hemels land.


Gelukkig kind, gij laat ons al
bedroefd om u, in het aardse dal.
Gij, blijde daar omhoog, bid
voor ons, waar ge op de troon nu zit.

                                      Guido Gezelle.

 

Terug naar de andere verhalen 
Stichting Het Bos der Omarming - secretariaat: Westerweg 262 - 1815 JK - Alkmaar
emailinfo@hetbosderomarming.nl    phone Willeke de Jong 06-51591098 / José Laan 06-38549273 / Lia Schrier 06-12362256 / Jan Alleman 06-31908625
facebook