Volgende boomplantdag 23 november 2019

Algemene voorwaarden Stichting Het Bos der Omarming

1. Bomen kunnen uitsluitend via de Stichting Bos der Omarming worden aangekocht en blijven eigendom van de stichting.

2. De Stichting Bos der Omarming verplicht zich tot herplant binnen 12 maanden na plantdatum indien de boom niet aanslaat.

3. Asverstrooiing en asbegraving is niet toegestaan, evenals het achterlaten van bloemen, knuffels, kaarsjes of ander herinneringsvoorwerpen in het bos.

4. De aankoopprijs van de boom is inclusief onderhoud en beheer gedurende 15 jaar. De boom is een onderdeel van het bos en zal als zodanig worden onderhouden.

5. Situaties en/of gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur.  
Stichting Het Bos der Omarming - secretariaat: Westerweg 262 - 1815 JK - Alkmaar
emailinfo@hetbosderomarming.nl    phone Willeke de Jong 06-51591098 / José Laan 06-38549273 / Lia Schrier 06-12362256 / Jan Alleman 06-31908625
facebook