Volgende boomplantdag 23 november 2019

Organisatie

Wij zijn een ideële stichting: Stichting het Bos der Omarming.

Het doel is:

  1. Het realiseren van een herdenkingsbos als monument voor overleden kinderen door boomplantdagen te organiseren waar nabestaanden een herdenkingsboom kunnen planten.
  2. Het samenbrengen van mensen door bijeenkomsten te organiseren met o.a. rouwverwerking als thema. Dit kunnen lezingen, poëzievoordrachten of muziekuitvoeringen zijn.
  3. Een plaats bieden waar men kan rouwen en waar men kracht kan opdoen om vorm te geven aan het leven.

Beleidsplan:

Stichting Het Bos der Omarming realiseert, in nauwe samenwerking met beslissers,  een herdenkingsbos voor overleden kinderen.

De stichting organiseert en bekostigt de aanleg en het beheer van 1.75 hectare in het uit te breiden recreatiegebied van het Geestmerambacht. De stichting verkoopt herdenkingsbomen. De stichting organiseert boomplantdagen om deze herdenkingsbomen te planten.

Het Bos der Omarming ontvangt gelden via fondsen en de verkoop van de herdenkingsbomen. In het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen zijn er verschillende diensten en/of materialen aan de stichting geleverd.

De ontvangen gelden besteedt de stichting aan inrichten en beheer en onderhoud van het herdenkingsbos en organisatiekosten.

Het bestuur beheert het vermogen van de stichting, waarbij de penningmeester primair verantwoordelijk is voor de financiën. Als u meer informatie wenst over het beleid kunt u contact opnemen met het bestuur via: info@hetbosderomarming.nl

 

 

vlnr: Agatha Bekker, José Laan, Willeke de Jong, Jan Alleman, Pieter Krom

 

De stichting is in oktober 2008 opgericht. 
Kamer van Koophandel: RSIN 819990553
Vestigingsadres: Westerweg 262, 1815 JK Alkmaar.
Telefoon nummer: 072-5123756
ANBI Status: ja
 
 
Bestuursleden:
Willeke de Jong: Voorzitter
Jan Alleman: Penningmeester tel 06-31908625
José Laan: Secretaris tel: 06-38549273
Agatha Bekker: Algemeen Bestuurslid (Initiatiefneemster)
Lia Schrier: Algemeen Bestuurslid (PR & Communicatie, tel. 06-12362256)
 
Vrijwilliger: Pieter Krom.
 

De bestuursleden en vrijwilligers van het Bos der Omarming zijn onbezoldigd. 

Het ontwerp van Het Bos der Omarming is gemaakt door Pieter Krom. Hij verzorgt de vertaling van alle ideeën in een uiteindelijk ontwerp met plantplan. 
Stichting Het Bos der Omarming - secretariaat: Westerweg 262 - 1815 JK - Alkmaar
emailinfo@hetbosderomarming.nl    phone Willeke de Jong 06-51591098 / José Laan 06-38549273 / Lia Schrier 06-12362256 / Jan Alleman 06-31908625
facebook