Volgende boomplantdag 23 november 2019

De Linde

Boombeschrijving

De kroon van een vrijstaande linde is zeer fraai en de afstaande takken die eerst naar onderen zijn gebogen en dan weer naar boven groeien, doen denken aan een kandelaar. De linde is dicht bebladerd en sterk vertakt, waardoor ze veel schaduw geeft. De bloemen zitten in trosjes bij elkaar en bevatten veel honing. Een lindeboom in volle bloei (eind juni, begin juli) ruikt dan ook heerlijk. Het hout is zacht, elastisch en laat zich makkelijk bewerken. 

 

Foto: Jan Vink

Eigenschappen en symboliek van de boom

De linde was vroeger een heilige boom, die in het midden van de dorpskern werd aangeplant en die ook nu nog vaak een ontmoetingsplaats is om in deze jachtige tijd tot rust te komen.

De linde is een zachte, lieve boom. Met haar verleidelijk geurende bloemen is zij de liefdesboom voor minnenden; de boom van liefde en trouw. De linde symboliseert vrouwelijke gratie, schoonheid en geluk. De linde gold vroeger als heilige ‘vrouwelijke’ boom, als tegenhanger van de ‘mannelijke’ eik. Zij beschermde tegen tovenarij en bliksem. De geest van de linde gold als beschermer voor huizen, bronnen en kerken. Ook later werd de lindeboom als ‘goede boom’ beschouwd. Onder de linde werd recht gesproken, er werden huwelijken gesloten en de jeugd verzamelde zich onder de boom voor zang en dans.

 

 

 

De linde symboliseert vrouwelijke gratie, schoonheid en geluk. Ze staat voor bescherming, rust, liefde en verbondenheid.

 
Foto: Jan Vink

  
Stichting Het Bos der Omarming - secretariaat: Westerweg 262 - 1815 JK - Alkmaar
emailinfo@hetbosderomarming.nl    phone Willeke de Jong 06-51591098 / José Laan 06-38549273 / Lia Schrier 06-12362256 / Jan Alleman 06-31908625
facebook