Volgende boomplantdag 23 november 2019

Geestmerambacht

De hoofdlocatie van het Bos der Omarming wordt gerealiseerd in een uit te breiden gebied van het Geestmerambacht.

In de vierhoek van de Nauertocht, fietspad: Dijk- en Waardpad, bebouwing Daalmeer: Dijk- en Waardpad en de Schagerweg N245 wordt Natuurpark en Natuurbegraafplaats Geestmerloo gerealiseerd.

Het gehele natuurpark omvat 24 ha. Het Bos der Omarming wordt op 1,5 ha gesitueerd aan de westzijde naast het fietspad.

Momenteel kunnen hier nog geen herdenkingsbomen voor aangevraagd worden.

 

   

  
Stichting Het Bos der Omarming - secretariaat: Westerweg 262 - 1815 JK - Alkmaar
emailinfo@hetbosderomarming.nl    phone Willeke de Jong 06-51591098 / José Laan 06-38549273 / Lia Schrier 06-12362256 / Jan Alleman 06-31908625
facebook