In het bos ligt de nadruk op leven!

Het Wildrijk

Door een unieke samenwerking tussen stichting Landschap Noord-Holland en Stichting Het Bos der Omarming is het mogelijk om herdenkingsbomen te planten in het Wildrijk.

Landschap Noord-Holland heeft hiervoor een zone in Het Wildrijk beschikbaar en gebruiksklaar gemaakt. Er zijn veel bomen gesneuveld door de iepziekte. Binnen het bestaande bos is ruimte gecreeerd voor herdenkingsbomen.

Op 24 november 2018 heeft de eerste boomplantdag in het Wildrijk plaatsgevonden. De eerste 23 herdenkinsbomen zijn geplant. Het was een prachtige dag, er zijn mooie woorden gesproken, gedichten voorgelezen, prachtige muziek gespeeld en de boomplanters hebben allen hun boom geplant voor hun dierbaren.

De volgende boomplantdag zal plaatsvinden op 16 maart 2019.

Als je een herdenkingsboom wilt planten in dit bos, kun je het aanvraagformulier invullen. Dit kan tot 28 februari 2019 Daarna ontvang je de uitnodiging voor deze boomplantdag en zullen we na een samenkomst ieder de eigen herdenkingsboom gaan planten.

In het najaar kunnen bij de herdenkingsboom wilde hyacinten geplant worden. Deze worden dan uitgedeeld op de boomplantdag en kunnen tegelijk geplant worden, zodat in het voorjaar de herdenkingsbomen omringd worden door mooie voorjaarsbloeiers.

 
 
Wandeling


Het Wildrijk is één van de 96 natuurgebieden in eigendom van Stichting Landschap Noord-Holland.

Ooit waren er in het westen van de Zijperpolder meerdere bosrijke landgoederen van welgestelde Amsterdamse kooplieden. Ook het Wildrijk is aangelegd als buitenplaats.

Later, tijdens het graven van het Noordhollandsch Kanaal, werd veel bos gekapt door kamperende arbeiders. Enkele stukjes bos bleven gespaard. Zo ook het Wildrijk.

Het bos is heel bijzonder. Goed voor een wandeling van bijna een uur, juist in het voorjaar. Dan is de bodem zover je kunt kijken bedekt met een blauw tapijt van wilde hyacinten. Hier en daar zijn schakeringen van roze en wit, afgewisseld met het frisse groen van jonge varens. In de zomer vindt u er verkoeling en in het najaar zijn er veel paddenstoelen te vinden.

Voor een overzicht van de wandeling en praktische info kunt u hier klikken.

  
Stichting Het Bos der Omarming - secretariaat: Westerweg 262 - 1815 JK - Alkmaar
emailinfo@hetbosderomarming.nl    phone Willeke de Jong 06-51591098 / José Laan 06-38549273 / Lia Schrier 06-12362256 / Jan Alleman 06-31908625
facebook