Volgende boomplantdag 23 november 2019
Geluksplek
Het Wildrijk is verkozen tot een van de geluksplekken van de gemeente Schagen. Zij hebben een bepaalde waarde (dankbaarheid, schoonheid, harmonie, moed, passie …) of zij hebben een bijzonder verhaal te vertellen. Op de geluksplekken word je uitgenodigd om iets te beleven. Dat kan bewustwording én een mooie wandelroute opleveren. Het Wildrijk is verkozen voor zijn blauwe boshyacinten, de vleermuizen, de wielewaal en de nachtegaal die zo bijzonder zijn om waar te nemen. Daarbij wordt Het Bos der Omarming  ook vermeld: ...Door voor hen een boom te planten vergeten we hen niet en geven hun talenten ons symbolisch de kans om ons te blijven inspireren. 

 

P E R S B E R I C H T

 

Aanmelden voor boomplantdag in het ‘Bos der Omarming’ - herinneringsbomen voor overleden kinderen

Stichting Het Bos der Omarming biedt de mogelijkheid een herdenkingsboom te planten voor een overleden kind. Het bos biedt troost aan ouders en kan zo bijdragen aan de verwerking van dit grote verlies. Op zaterdag 16 maart om 13.00 uur kunnen voor de 2e keer herinneringsbomen geplant worden in het nieuwe gelijknamige bos in Sint Maartenszee. Het bos is onderdeel van natuurterrein Het Wildrijk. De bomen vormen een blijvende herinnering aan de overleden kinderen.

Dankzij de medewerking van Landschap Noord-Holland ontstaat het bos op twee hectare van Het Wildrijk. De bomen komen op de noordoostelijke hoek van dit natuurgebied. De herinneringsbomen worden in fasen geplant. Twee keer per jaar vindt er een boomplantdag plaats. De eerste 23 bomen zijn afgelopen 24 november geplant. Een bijzondere, hartverwarmende dag met ouders, broertjes, zusjes, opa's en oma's en andere nabestaanden.

 

’Wildrijk’ is het eerste project van Het Bos der Omarming in de Kop van Noord-Holland. De stichting geeft zodoende invulling aan de behoefte van ouders die een kind hebben verloren. Het herdenkingsbos wordt een monument voor de overleden kinderen. Een jonge boom, die kan groeien en leven, als troostmonument. De stichting heeft in nagedachtenis aan de kinderen en als erkenning aan de gevoelens van de ouders het motto ‘Streep hun naam niet door’ gekozen. Ouders, familie en vrienden - in feite iedereen die te maken heeft met verlies - kunnen troost en steun vinden in het Bos der Omarming.

 

Vijf soorten
In het voorjaar kan men kiezen uit vijf soorten bomen: de eik, de els, de berk, de linde en de es. Op 16 maart a.s. gaan we opnieuw bomen planten. In totaal kunnen er rond de tweehonderd bomen geplant worden in het bos. Meer informatie, ook over hoe ouders een boom kunnen kiezen, is te lezen op www.hetbosderomarming.nl .

 

25-9-2018

De nieuwe folder is uit! Klik op onderstaande link om de folder te bekijken.

FolderBos der omarming_DEF-WEB.pdf

 

11 september 2018

Krantenartikel in Noord-Hollands Dagblad, editie Alkmaar en Schagen

 

persbericht 07-09-2018

Bos Wildrijk biedt ruimte voor herdenking

Vanaf komende herfst zal het mogelijk zijn om in een deel van natuurgebied Wildrijk herdenkingsbomen te planten, ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Landschap Noord-Holland is hiervoor een bijzondere samenwerking aangegaan met de Stichting het Bos der Omarming.

Het Wildrijk, een bosgebied in Sint Maartenszee en ooit buitenplaats van welgestelde Amsterdamse kooplieden, was de eerste aankoop van Landschap Noord-Holland in 1941 en is een uniek natuurgebied.Gebiedsmanager Do van Dijck: “We vonden het een mooie gedachte dat ouders en familie gelegenheid krijgen voor een herdenkingsplek. Door een boom te planten, krijgt het kind een plek in het bos. Ook sluit het goed aan bij onze natuurdoelstellingen om Noord-Holland samen nog groener en mooier te maken. Door de iepziekte zijn veel bomen gesneuveld, nu kunnen er nieuwe jonge bomen bij komen met een bijzondere betekenis en kan het bos zich herstellen.”

Wat gaat er gebeuren?

In een deel van het bos worden in het najaar van 2018 dode bomen en overwoekerende bramen weggehaald. Markante eiken blijven staan. Er ontstaat zo ruimte voor aanplant van jonge nieuwe (herdenkings)bomen. Dat zijn: eik, linde, es, beuk, berk en de els. De herdenkingsbomen gaan op in het bos. De zone in het bos wordt gemarkeerd met drie grote keien.

Willeke de Jong, Stichting Bos der Omarming: “Het is een plaats waar mensen kunnen herdenken in de natuur en tegelijk nieuwe krachten op kunnen doen. In het bos kun je aandacht en vorm geven aan het kwetsbare gevoel iemand te missen. Je kiest een boom omdat hij bij je kind past; rank, sterk, speels, vriendelijk, moedig, reikwijdte, vroeg of laat bloeiend. In het bos ligt de nadruk op ‘leven’.

We kwamen op het idee vanwege sterfgevallen in onze directe omgeving, die gelegenheid willen we andere mensen ook bieden. Je kunt bij dit bosgedeelte mijmeren, wandelen en genieten van de natuur om je heen.” Zaterdag 24 november 2018 zal de eerste Boomplantdag zijn, waarop alle aangevraagde herdenkingsbomen worden geplant. Belangstellenden kunnen zich hiervoor tot 22 oktober aanmelden via:www.hetbosderomarming.nl

Genieten van het bos

Een wandeling door het bos van een klein uur is juist in het voorjaar bijzonder mooi. Dan is de bodem zover je kunt kijken, bedekt met een blauw tapijt van wilde hyacinten. In de zomer vind je er verkoeling en in het najaar zijn er veel paddenstoelen te vinden. Veel wandelaars bezoeken het bos. In het bos zijn verschillende terugkerende evenementen, zoals Bloeiend Zijpe, open dagen en wandelexcursies. Er is ook een vrijwilligersgroep maandelijks actief met groenonderhoud om het bos zo mooi te houden. Voor meer informatie over het Wildrijk kun je terecht bij: boswachter Landschap Noord-Holland Tim Zutt, 06-53959503. https://www.landschapnoordholland.nl/natuurgebieden/wildrijk

1 augustus 2018.

Natuurbegraafplaats Geestmerloo komt er.

Dit is goed nieuws voor Het Bos der Omarming.

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/228991/Natuurbegraafplaats-Geestmerloo-komt-er-Dit-gaan-we-zeker-vieren

15 september 2017
Inmiddels is bekend dat de bezwaarmakers hoger beroep aantekenen bij de Raad van State.
Dat betekent dat wederom ons en jullie geduld op de proef wordt gesteld. 
We houden jullie op de hoogte.
 
 
Op 5 augustus heeft de rechter groen licht gegeven voor de natuurbegraafplaats Geestmerloo. Zie onderstaand krantenbericht.

Recreatiegebied annex begraafplaats Geestmerloo is weer een ronde verder in de juridische strijd met omwonenden. De Alkmaarse rechtbank heeft het eerder uitgesproken tussenvonnis bekrachtigd. Alleen de Raad van State kan het plan nog torpederen.

In het tussenvonnis (uit november vorig jaar) werd de initiatiefnemers gevraagd om meer informatie over de financiële haalbaarheid van het plan voor de aanleg van een recreatiegebied met daarin een ’natuurbegraafplaats’ voor maximaal 5.500 graven en 1.650 urnen. Die info is geleverd en goedgekeurd, zodat de benodigde omgevingsvergunning kan worden verleend. Daarmee gaat een nieuwe inspraakperiode van zes weken lopen.

Alle registers werden opengetrokken in de kruistocht tegen het plan. Tegenstanders hielden emotionele horrorbetogen, waarin lijkvocht uit ontbindende lichamen langs de zes meter hoge heuvel het natuurgebied in sijpelde en spelende kinderen en huisdieren bedreigde met de meest gruwelijke ziektekiemen die zich hadden losgeweekt van overledenen. De initiatiefnemers verwezen naar de begraafplaats Père-Lachaise midden in in Parijs. ,,Daar klaagt niemand over.’’ Ze zeggen er alles aan gedaan te hebben om aan de bezwaren tegemoet te komen. De begraafplaats wordt geconcentreerd rond een zes meter hoge heuvel. Tussen de bebouwing en die heuvel komt een honderd meter lang natuurgebied. Volgens gemeente, recreatieschap Geestmerambacht en initiatiefnemer Dunweg uitvaartzorg hebben de omwonden geen reden om te klagen: ze krijgen in plaats van een weiland een aantrekkelijk recreatiegebied voor de deur van 24 hectare, waarvan 11 hectare wordt bestemd voor natuurgraven.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo/rechter-groen-licht-voor-natuurbegraafplaats-geestmerloo
 
 
 
1 juni 2017

Een bos vol verhalen

Op deze website hebben wij een virtueel herdenkingsbos ingericht. Ouders, familieleden en vrienden kunnen hun dierbaren hier herdenken met een persoonlijke boodschap, een verhaal, foto of tekening. Hoe mooi zal het zijn om dit bos al te zien groeien. Van elke boom die geplaatst wordt, komt een afbeelding in het virtuele bos te staan. Door op de boom te klikken, lees je het persoonlijke verhaal van het kind. Zo ontstaat er een bos vol verhalen.

 

 

 

 

24 november 2015

ANBI status

Goed nieuws voor al diegene die Het Bos der Omarming een warm hart toedragen en een gift zouden willen doen. Het Bos der Omarming heeft de ANBI status.

Het Bos der Omarming is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan Het Bos der Omarming volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

 

ALKMAAR - Charles Lourens, initiatiefnemer van het plan Natuurpark Geestmerloo, kijkt met een ’heel positief gevoel’ terug op de twee deze week gehouden informatieavonden. Hij hoopt dat voor de zomer de eerste spade de grond in kan.

Door Arie Bergwerff - 6-2-2015


Initiatiefnemer Charles Lourens 'onverminderd positief'

,,Er zijn mensen die bezwaar blijven houden, vaak op heel emotionele gronden. Daar kun je alleen maar begrip voor opbrengen. Maar je kunt het nu eenmaal nooit iedereen naar de zin maken.’’

Twee avonden lang werden omwonenden geïnformeerd over de plannen voor Geestmerloo, een natuurpark tussen Geestmerambacht en de wijk Daalmeer mét een natuurbegraafplaats. Lourens had eerder al vijf informatieavonden uitgeschreven, op zoek naar draagvlak voor zijn plannen. Wethouder Nagengast wilde er nog twee, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, in een poging om de onrust in de wijken wat weg te nemen. Deze voorzitter, Cees de Boer, gaat nu zijn bevindingen op papier zetten en aan de wethouder doorgeven.

Lourens is, zoals hij dat noemt, ’onveranderd positief’: ,,De omwonenden omarmen het plan. Ook woensdag tijdens gesprekken in de pauze merkte ik weer dat ze enthousiast zijn en deze kans graag willen aangrijpen. Ik heb veel enthousiaste geluiden gehoord. Er was een lerares die vertelde dat ze een lesbrief wilde maken over natuurbegraven om zo de scholen erbij te betrekken.’’

Lourens heeft een investeerder voor zijn initiatief. Het is Dunweg Uitvaartzorg uit Hoofddorp, een uitvaartondernemer met vestigingen in Amsterdam, Hoofddorp, Lisse en Nieuwkoop.

,,We waren benieuwd of er op deze avonden nieuwe visies op tafel zouden komen maar dat was niet het geval’’, vertelt Lourens. Hij benadrukt dat er nog steeds van alles mogelijk is. ,,Er werd woensdag langdurig gesproken over de plek voor het Bos der Omarming. Je moet nooit zeggen: zo wordt het en niet anders. Maar op een gegeven moment moet je toch een besluit nemen. Ik kan me goed voorstellen dat ik er met betrokken omwonenden toch nog eens naar ga kijken. Ik heb liever dat iedereen blij is met het park. Ik ben bereid om goed te gaan luisteren.’’

 

05-12-2014

Noordhollands Dagblad: Geestmerloo stap dichterbij

Door Arie Bergwerff - 5-12-2014, 0:00 (Update 5-12-2014, 10:56)

ALKMAAR - De komst van een natuurbegraafplaats, als onderdeel van een recreatief natuurpark Geestmerloo, is gisteravond een stukje dichterbij gekomen. De leden van de raadscommissie Ruimte legde wat vragen neer bij de verantwoordelijke wethouder Jan Nagengast maar de ene na de andere partij gaf aan dat men toch vooral positief stond tegenover dit particulier initiatief. 

Raadscommissie: natuurbegraafplaats wat verder af van woonwijk

Het natuurpark zou aangelegd moeten worden in het gedeelte tussen Geestmerambacht en de woonwijk Daalmeer, langs de Schagerweg (N245). Eerder was de plek, nu weidegebied, in beeld als baggerdepot.

Initiatiefnemer Charles Lourens, die schermt met een grote financier, is vijf avonden in gesprek gegaan met de bewoners van de omliggende wijken. Daarbij ontstond bij het Alkmaarse college - het gevoel dat er voldoende draagvlak is voor Geestmerloo: een 24 hectare groot natuurpark met bos, kruidenrijk weiland, waterpartijen en recreatieve mogelijkheden. In dit gebied komt ook een herdenkingsbos (Bos der Omarming). In de plannen wordt 10 hectare ingericht als natuurbegraafplaats, de eerste in Noord-Holland.

De leden van de commissie Ruimte - voor het laatst bijeen en dus was er taart en waren er bloemen en kussen voor commissievoorzitter Ynskje van den Brakel Visser - lieten zich positief uit over de plannen. Twee van de drie insprekers waren dat bepaald niet. Gesproken werd van een park ’waar de dood alom aanwezig zal zijn’. Gevraagd werd om een onafhankelijk onderzoek.

Dat station waren de raadsleden waren echter al gepasseerd. Ben Bijl (OPA) informeerde bij de wethouder of het mogelijk was om met een aangepast voorstel te komen, waarbij de natuurbegraafplaats wat verder van de woonhuizen komt te liggen. Daar konden de meeste partijen zich wel in vinden. Nagengast zei dat hij dit mee wilde nemen maar benadrukte dat de bal bij de initiatiefnemers lag. Hij beloofde de raadsleden een nieuwe schets van het gebied. Het voorstel ligt volgende week dinsdag als bespreekstuk op tafel bij de laatste raadsvergadering. Nagengast wees erop dat het om een afgifte van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen ging. Mocht de onrust oplaaien in de woonwijken, dan kan dat nog naar voren worden gebracht als de plannen in een later stadium voor ieder ter inzage liggen.

 

09-09-2014

Donderdag 11 september besluit de Raad van Alkmaar of zij instemmen met het opstarten van de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor het uitbreidingsgebied dat wordt ingericht door Geestmerloo.

Als de uitgebreide voorbereidingsprocedure is gevolgd, dan treedt de vergunning in werking op de dag nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift (6 weken) is verstreken.

 

april 2014

Voor het uitbreidingsgebied van het Geestmerambacht, de locatie die wij toebedeeld hebben gekregen, zijn er nieuwe plannen ontwikkeld. 

Natuurpark Geestmerloo is een nieuw aan te leggen speel-, wandel- en watergebied (24 ha) in Geestmerambacht, ten noorden van Alkmaar. Onderdeel van dit park is een weide- en bosterrein (11 ha) waar in de natuur kan worden begraven. Op 10 februari  2014 is het schetsplan aan de omwonenden voorgelegd. 

http://www.geestmerloo.nl

Het plan is positief ontvangen in de gemeenteraden. De volgende stappen zijn allerlei ambtelijke procedures die het Geestmerloo moet doorlopen.

We zijn inmiddels aangeschoven bij de bedenker en ontwikkelaars van het Geestmerloo om te bespreken hoe Het Bos der Omarming in het gebied in te passen.

We hopen in 2015 met de aanleg te starten en in 2016 de eerste boomplantdag te organiseren.

We houden jullie op de hoogte.

  
Stichting Het Bos der Omarming - secretariaat: Westerweg 262 - 1815 JK - Alkmaar
emailinfo@hetbosderomarming.nl    phone Willeke de Jong 06-51591098 / José Laan 06-38549273 / Lia Schrier 06-12362256 / Jan Alleman 06-31908625
facebook