Volgende boomplantdag 23 november 2019

Ontwerp van het Bos der Omarming in het Geestmerambacht

De herinneringsbomen worden volgens een vaststaand plan aangeplant. De plek van alle aan te planten bomen staat vast en is bepaald door de plek in het bos aan de hand van het beoogde eindbeeld van het bos. De criteria hiervoor zijn door de bomen zelf gedicteerd, zoals een natte of droge standplaats maar ook puur visuele afwegingen. Daarbij horen ook de blijvend open plekken die het vertoeven in het bos in de eindsituatie aantrekkelijk maken.

Het bos omvat 1,5 ha. en zal gefaseerd worden aangeplant. Er zal een verloop te zien zijn: van gras/bloemweide naar bos en van de jongste aanplant naar de oudste aanplant.

Hoogtes en laagtes vormen een eenheid met het water, de paden, de keien en doorkijkjes. 

De keien staan symbool voor de verbinding tussen vergankelijkheid en het eeuwig durende.

 

 

 

Centrale plek

Centraal gelegen komt er een ontmoetingsplaats.
 
Deze is bedoeld als verzamelpunt voor de boomplantdagen. 
 
Op deze plek zijn de namen te lezen van de kinderen voor wie een boom is geplant.

De ontmoetingsplaats heeft de vorm van een labyrint. Het labyrint staat centraal voor het symbolische pad naar binnen en het pad naar buiten. 
Stichting Het Bos der Omarming - secretariaat: Westerweg 262 - 1815 JK - Alkmaar
emailinfo@hetbosderomarming.nl    phone Willeke de Jong 06-51591098 / José Laan 06-38549273 / Lia Schrier 06-12362256 / Jan Alleman 06-31908625
facebook