Volgende boomplantdag 23 november 2019

Voortgang

Het Bos der Omarming wordt opgenomen in Natuurpark Geestmerloo, een particulier initiatief, 2014

Het Recreatieschap, de gemeenten en de omwonenden zijn blij met het particuliere initiatief dat natuurontwikkeling toch mogelijk maakt in het uitbreidingsgebied ‘de Koele Kreken’.

Natuurpark Geestmerloo is een particulier initiatief : Een nieuw aan te leggen natuurrijk speel-, wandel – en watergebied van 24 ha groot. http://www.geestmerloo.nl

Hieronder een link waarin je in vogelvlucht een animatie van het in te richten Natuurpark Geestmerloo kunt zien. 

https://www.youtube.com/watch?v=JpBoNBmZUqQ

Onderdeel van dit park is een weide- en bosterrein (11 ha) waar in de natuur kan worden begraven.

Het natuurpark Geestmerloo wordt aangelegd als de vergunningen zijn verleend.

 

 

Het Groene Mirakel, 2009

Het bos wordt opgenomen in het Groene Mirakel. Dit is het uitbreidingsgebied van het Geestmerambacht. Het krijgt een plek in het deel: ‘De koele kreken‘. Het bos omvat 3 hectare en zou in eerste instantie opgeleverd worden in 2010.

Bijgaande schets is gemaakt door BuroBlad in 2009 scan055 (1).pdf

Deze datum werd uitgesteld naar 2013 omdat de grondverwerving trager verliep dan voorzien. Nu subsidies zijn ingetrokken door het rijk wordt het hele uitbreidingsgebied herzien. 

In gedachten liepen we al door dit bos. Het hele plan is in de prullenbak beland.

Inmiddels is het niet meer mogelijk  met overheidsgelden 'De Koele Kreken' in te richten. 

Onderstaande schets is gemaakt door de grontmij in 2012.

 

 

Burgerinitiatief, 2005

Wij hebben het Bos der Omarming 2005 als burgerinitiatief ingebracht in de HAL gemeenten, Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. Het initiatief is overal unaniem goedgekeurd en de gemeenten geven daarmee aan hun invloed aan te wenden om het initiatief te realiseren.

 

  
Stichting Het Bos der Omarming - secretariaat: Westerweg 262 - 1815 JK - Alkmaar
emailinfo@hetbosderomarming.nl    phone Willeke de Jong 06-51591098 / José Laan 06-38549273 / Lia Schrier 06-12362256 / Jan Alleman 06-31908625
facebook